Kontaktné údaje

ProjektPartners s.r.o.

Ing. Peter Krajčovič – konateľ

Adresa : Dukelských hrdinov 334/28, 965 01, Žiar nad Hronom

Sídlo spoločnosti : Námestie Matice slovenskej 407/29, 965 01, Žiar nad Hronom

Tel. : 0903 611 160

e-mail : projektpartners@azet.sk

IČO : 43 933 181

IČ DPH : SK2022524075

Účet : SK5575000000004005918927 ČSOB Žiar nad Hronom

Miesto registrácie : Okresný súd Banská Bystrica pod spis. značkou : 4/Re/13/2008 zo dňa 10.1.2008