O spoločnosti

Spoločnosť Projekt Partners, s.r.o. sa zameriava na revízie elektrických zariadení v priemyselnej oblasti, ale aj mimo nej.

Sme držiteľmi potrebných oprávnerní a sme aj cerfikovaná spoločnosť s ISO/IEC 17024.

V súčasnosti naša spoločnosť disponuje najkvalitnejšími technológiami na meranie a diagnostiku elektrických zariadení vrátane termovízie. Naša spoločnosť spĺňa tie najprísnejšie kritériá na výkon revíznych činností, ktoré určuje nielen legislatíva SR.

Okrem spomínaných činností naša spoločnosť poskytuje aj ďalšie služby uvedené v činnostiach našej spoločnosti.